Qədim Romanın qalıqları Orta Şərqlə sıx əlaqədə olduğunu sübut edir

Tarix: 12.11.2019

Roma nə bir gündə tikilib, nə də onun əhalisi Romulo və Remanın əcdadlarıdır.

 yeddi təpə üzərində qurulan şəhərə hələ tunc dövründən insan axını başlayıb və hətta düşmənlər tərəfindən bu məkan işğal da edilib.

Bu səbəbdən də həmin yerin əhalisinin DNT analizi onu göstərir ki, Roma imperiyası dövründə şəhərin kökü daha çox Orta Şərqlə sıx bağlı olub.

Müxtəlif universitetlər tərəfindən 29 qəbirdəki insan qalıqları üzərində aparılan tədqiqatların nəticəsində genetik kod müəyyənləşdirilərək belə bir qənaətə gəlinib ki, Romaya dünyanın bir çox ölkələrindən insanlar miqrasiya ediblər.

 

AZƏRTAC